• (374) 060-70-44-70

Կրթահամալիրը ոչ պետական միջնակարգ հանրակրթական հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունն է.

Հիմնվելով ուսուցման արդիական միջոցների վրա` իրականացնել բարձրորակ նախակրթական և լրիվ միջնակարգ կրթության ծրագրեր` Երևանի հարավ-արևմտյան թաղամասում բնակվող երեխաների համար` հատուկ արտոնություններ սահմանելով սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին:

Ստեղծել նպաստավոր միջավայր` աշակերտի համակողմանի և ներդաշնակ զարգացման, հայրենիքին պիտանի, համամարդկային և քրիստոնեական բարոյական արժեքներով առաջնորդվող քաղաքացու ձևավորման համար: